• Z kraju i zagranicy
  • Radioodbiornik w okularach
  • Turystyczny odbiornik telewizyjny
  • Minivaricon
  • Szerokopasmowy nadajnik
 • Tranzystory TG5 i TG6 produkcji "Tewy"
 • Uniwersalny miernik do pomiaru oporności, napięcia i prądu
 • Urządzenia induktofoniczne
 • Porady
 • Tanie stabilizatory napięcia sieci
 • Kącik dla początkujących
  • Odbiornik detektorowy
 • Magnetofon walizkowy
 • Przegląd schematów
  • Radioodbiornik "Figaro"
 • Z praktyki radioamatorskiej
  • Odbiornik reakcyjny z ARW
  • Amatorski dwustatorowy kondensator zmienny o małej pojemności
  • Zastosowanie oszczędnościowego układu w odbiornikach "Pionier" i "Juhas"
  • Ulepszenia w odbiorniku "Sonatina"
  • Odbiorcza antena telewizyjna na 12 kanałów
 • Z prasy zagranicznej
  • Nowe elementy półprzewodnikowe
 • KF i UKF
  • Odbiornik UKF do "Łowów na lisa"
 • Z działalności LPŻ
  • Pion łączności zakończył rok szkoleniowy 1959 - 1960
  • Osiągnięcia sportowe pionu łączności LPŻ w 1960 roku
 • Z wędrówek reporterskich
  • W wytwórni ferrytów
 • Nasi czytelnicy piszą
 • Przegląd wydawnictw
 • Czy wiecie, że...
 • Odpowiedzi redakcji

PDF : Radioamator 1961/01 v1

 

Cały wykaz czasopism Radioamator

Komentarze obsługiwane przez CComment