ROK V, MAJ 1955, Nr 5

 • Majowe rocznice (1)

  "1 Maj 1955 - sześćdziesiąta szósta z kolei rocznica Święta Pracy, solidarnie obchodzonego przez proletariat całego świata. I tyleż lat pełnej mozołu, wyrzeczeń i ofiar walki toczonej o wyzwolenie spod ucisku, o sprawiedliwość społeczną.
  7 Maj 1955 - sześćdziesiąta rocznica narodzin wielkiego wynalazku, jaki rozsławił imię Aleksandra S. Popowa, twórcy pierwszego na świecie aparatu radiowego..."

 • Głos mają Czytelnicy Radioamatora (2)

  "Kierując się chęcią jak najlepszego służenia sprawie krzewienia twórczości radioamatorskiej w kraju, a co za tym idzie - doceniając potrzebę utrzymania żywego kontaktu a ogółem radioamatorów oraz zapoznania się z ich krytycznymi wypowiedziami co do doboru tematyki i poziomu publikowanych w Radioamatorze artykułów - ogłosiła Redakcja w ubiegłym roku ankietę, apelując o jak najliczniejszy w niej udział ze strony wszystkich zainteresowanych Czytelników..."

  Odbiornik turystyczny (3)

  "Zbliża się lato, a wraz z nim okres wszelkiego rodzaju wycieczek. Niejeden turysta motorowiec, rowerzysta, czy nawet wodniak w każdy wolny od pracy dzień, a już szczególnie w czasie urlopu z przyjemnością odpocznie po trudzie swej całodziennej "włóczęgi", słuchając audycji radiowych. Jakże przyjemnie płynąć na żaglówce przy dźwięku muzyki odtwarzanej wprost z "eteru". Nie raz w porę usłyszany komunikat o pogodzie uchroni cię, amatorze wielkiej przygody, od deszczu tym bardziej, że trudno stale nosić parasol przy sobie.
  Toteż przystąpmy choćby od dziś do pracy - a wnet odpowiedni odbiornik będzie na lato przygotowany.
  Przy projektowaniu odbiornika wzięto pod uwagę możliwości zaopatrzenia się w niezbędne elementy znajdujące się na naszym rynku..."


Schemat ideowy odbiornika turystycznego

 • W pracowni radiotechnicznej Pałacu Młodzieży w Stalinogrodzie (7)

  "Zaczęło się w 1951 roku. Z chwilą otwarcia Pałacu gospodarzem pracowni radiotechnicznej stała się młodzież. Początkowo - jeśli chodzi o frekwencję - różnie było. Jednak w przeciwieństwie do swoich kolegów z innych pracowni - instruktor radiowy nie miał z nią specjalnych kłopotów..."

 • Lampy elektronowe do zdjęć błyskowych (8)

  "W nowoczesnej technice fotograficznej używa się do wykonywania zdjęć przy sztucznym świetle błyskowym lamp elektronowych. Lampy te zastępują dotychczas stosowane inne źródła światła błyskowego, jak proszek magnezowy lub bardziej już nowoczesne lampy błyskowe typu Vakublitz..."

 • Przegląd schematów : odbiornik "Tesla 606A" (12)

  "Zamieszczony schemat ideowy przedstawia układ odbiornika typu 606A produkcji czechosłowackiej wytwórni Tesla. Dostarczona w ramach importu partia tych aparatów została rozprowadzona wśród nabywców na naszym rynku..."


1 - wyłącznik sieciowy i regulator siły głosu, 2 - regulator szerokości wstęgi i barwy tonu,
3 - przełącznik zakresów i adaptera, 4 - strojenie dodatkowe zakresu krótkofalowego,
5 - normalne strojenie


Schemat ideowy odbiornika Tesla 606A

 • Zasada działania urządzeń radiolokacyjnych (Radar) - część 2 (14)

  "Wskaźnik obrazu.
  Jako przyrząd do wytwarzania obrazu zastosowano lampę oscylograficzną. Zasada działania lampy oscylograficznej jest niewątpliwie znana większości Czytelników. Ażeby jednak dalszy opis urządzenia radarowego uczynić bardziej zrozumiałym, omówimy pokrótce najważniejsze elementy, charakteryzujące pracę lampy..."

 • Nadajnik QRP (16)

  "W dniach 2 i 3 kwietnia bieżącego roku odbyły się II Krajowe Zawody QRP. Przewidywały one przeprowadzenie łączności krajowych przy użyciu bardzo małej mocy (regulamin określał, że moc admisyjna lampy wyjściowej nie może przekraczać 2.5 W)..."

 • Tranzystory (część 2) (17)

  "Wzmacniacze małej częstotliwości.
  Tranzystory punktowe.
  Na rysunku 14 przedstawiony jest wzmacniacz dwustopniowy o sprzężeniu transformatorowym. Ze względu na konieczność dopasowania oporności wyjściowej (około 14 000 omów) do oporności wyjściowej drugiego tranzystora (około 400 omów) - transformator międzystopniowy ma przekładnię obniżającą: p = 6 : 1..."


Rys. 14 Wzmacniacz dwustopniowy

 • Na pasmach amatorskich (18)

  "Okres od połowy marca do połowy kwietnia przebiegł dla polskich amatorów głównie pod znakiem zawodów "Helvetia XXII" oraz II Krajowych Zawodów QRP..."

 • Stałe współzawodnictwo nadawców i nasłuchowców (19)
 • Radiostacja przenośna "Urożaj U-2" (20)

  "Radziecka radiostacja przenośna "Urożaj U - 2" - to prosty i niezawodny środek obustronnej łączności radiotelefonicznej przeznaczony głównie dla potrzeb rolnictwa i umożliwiający porozumiewanie się ośrodka dyspozytorskiego z brygadami polowymi..."


Widok radiostacji

 • Bateria słoneczna (22)

  "Słońce, oświetlając powierzchnię ziemi wydziela moc około 1350 watów na każdy metr kwadratowy, oczywiście w przypadku, gdy promienie słoneczne padają prostopadle na powierzchnię ziemi..."


 • Systemy telewizyjne (23)

  "W telewizji - podobnie jak w radiofonii stosuje się pewne określone pasma częstotliwości. Ustalono je na międzynarodowej konferencji w Atlantic City w roku 1947..."

 • Udoskonalony odbiornik telewizyjny "Rembrandt" (26)

  "Opisany w numerze 3/55 odbiornik telewizyjny "Rembrandt" FE 852 B został przez wytwórnię udoskonalony i po przeróbce ukazał się na rynku NRD jako typ FE 852 D..."

 • Nowe źródła zasilania radioodbiorników (27)

  "Krótka wzmianka o stosowaniu przez radzieckich radioamatorów tzw. termoelementów zamieszczona w listopadowym numerze Radioamatora z 1954 roku zainteresowała wielu Czytelników, czego dowodem były kierowane do redakcji listy z prośbą o bardziej wyczerpujące naświetlenie poruszonego tematu. W związku z tym podajemy nieco szerszy opis tego urządzenia..."

 • Zawody UKF na 420 MHz i 1215 MHz ("Dzień Rekordu") (28)
 • Z praktyki radioamatorskiej (29)
  • Magiczne oko do odbiorników FM - lampa 6AL7
  • Podpórka pod oliwiarkę
  • Prawidłowa eksploatacja gramofonu elektrycznego GE-53
 • Porady (31)
 • Wymiana (31)
 • Slang amatorski (3 strona okładki)

PDF : Radioamator 1955/05 v1

 Cały wykaz czasopism Radioamator

Opracoowanie: Grzegorz Makarewicz (gsmok)

Komentarze obsługiwane przez CComment