Radioamator 1959/11

 • A.S. Popow, radiotechnika i postęp (1)
 • Telewizja radziecka (4)
 • Elektronika w gospodarce narodowej ZSRR (6)
 • Wzmacniacze m.cz. bez transformatora wyjściowego (10)
 • Superheterodyna tranzystorowa (13)
 • Odbiornik telewizyjny "Rubin" (16)
 • Tranzystorowy odbiornik radziecki "Siurpriz" (19)
 • Wielka wieża antenowa moskiewskiej stacji telewizyjnej (20)
 • Nowe radzieckie odbiorniki popularne (21)
 • Prosty miernik częstotliwości (23)
 • Prostowniki z diodami półprzewodnikowymi (24)
 • Anteny ramowe do zdalnego odbioru telewizyjnego (25)
 • Układ kompensujący zniekształcenia (26)
 • Półprzewodniki w odbiornikach radiofonicznych (27)
 • Termistory (28)
 • WSEM SP WSEM U (IV okł.)
 • OK DX Contest 1959 (IV okł.)

 Plik PDF do pobrania: Radioamator 1959/11 wersja 1

 

Cały wykaz czasopism Radioamator