Czerwiec nr 12/94

 • Cyfrowe układy scalone CMOS - praktyka i teoria cz. 16 (2)
  "Wśród liczników produkowanych w serii CMOS 4000 są także odpowiedniki liczników TTL. Przykładem takim są synchroniczne liczniki rewersyjne 40192 i 40193, których wyprowadzenia oraz realizowane funkcje są całkowicie zgodne z licznikami 74192 i 74193 z rodziny TTL. Pierwszy z liczników zlicza impulsy w kodzie BCD, a drugi w kodzie binarnym..."
 • Telewizyjna technika antenowa - dokończenie (4)
  "W pierwszej części artykułu przedstawiono proste układy techniki antenowej zbudowane z elementów biernych. W drugiej części przedstawimy bardziej skomplikowane układy, a mianowicie przedwzmacniacze, wzmacniacze antenowe i wzmacniacze rozdzielające.
  Tranzystory stosowane w szerokopasmowych wzmacniaczach antenowych
  Wzmacniacz antenowy może być przystosowany do wzmacniania sygnałów w określonym wąskim pasmie częstotliwości np. jednego, lub kilku sąsiednich kanałów. Bardziej uniwersalne są wzmacniacze szerokopasmowe zapewniające odpowiednie wzmocnienie w zakresie wszystkich pasm telewizyjnych..."
 • Elektroniczny prędkościomierz do samochodu (9)
  "Współczesne samochody różnią się znacznie od tych z przed kilkudziesięciu lat. Jednak większość z nich posiada cztery koła, kabinę dla kierowcy i pasażerów. Kierujący pojazdem musi przestrzegać pewnych zasad. Jedną z nich jest jazda z odpowiednią prędkością. Urządzeniem kontrolującym i wskazującym prędkość samochodu jest prędkościomierz, zwany także szybkościomierzem.
  W większości samochodów szybkościomierz jest urządzeniem analogowym (wskazówkowym), pracującym na zasadzie indukowania prądów wirowych w ruchomym kubku aluminiowym połączonym ze wskazówką. Prądy wirowe indukowane są przez magnes napędzany linką w pancerzu, która połączona jest z układem napędowym, najczęściej z odpowiednią przekladnią na wyjściu skrzyni biegów..."
 • Zasady prenumeraty (11)
 • Generator funkcyjny 0,1Hz÷100kHz (12)
  "Generator funkcyjny jest urządzeniem niezbędnym w pracowni każdego elektronika. Kupno fabrycznego generatora stanowi niemały wydatek. Problem ten można rozwiązać budując własny generator. Koszt wykonania jest wtedy znacznie mniejszy.Poniższy artykuł zawiera opis generatora funkcyjnego, który można pod względem parametrów zakwalifikować jako urządzenie półprofesjonalne.
  Generatorem funkcyjnym nazywa się urządzenie wytwarzające przebiegi okresowe o różnym kształcie. Zakres częstotliwości pracy wynosi od dziesiątych części Hz do kilku MHz (w praktyce najczęściej 1÷2 MHz), a amplituda przebiegów wyjściowych ma wartość 5 Vpp..."
 • Nietypowy dzwonek pozytywka (16)
  "W artykule opisano możliwość wykorzystania starego elektronicznego zegarka ręcznego. Pomysł jest ciekawy, a wielu Czytelników ma w swojej kolekcji stary, uszkodzony i nikomu niepotrzebny zegarek. Większość z zegarków posiada funkcję budzenia, lub układ pozytywki, który można wykorzystać do innych celów..."
 • Układ kalibracji prądu podkładu (17)
  "Prąd podkładu magnetofonów kasetowych jest regulowany prze producentów magnetofonów z wykorzystaniem taś wzorcowych. Parametry użytkowanych taś często odbiegają od taśm wzorcowych i dla uzyskania zadowalających wyników szczególnie przy nagrywaniu wysokich częstotliwości wskazana jest indywidualna regulacja prądu podkładu dla każdej taśmy. Zadanie to ma realizować proponowany przez nas układ..."
 • Siedmiopasmowy korektor graficzny Hi-Fi z analizatorem widma (24)
  "Artykuł zawiera opis korektora graficznego, którego pierwowzorem był korektor FS 504 produkcji DIORA S.A. W drugiej części artykułu zostanie opisany analizator widma z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym..."
 • Opis magistrali I2C cz. 4 (28)
  "9.0 Specyfikacja elektryczne wejść i wyjść urządzeń I2C
  Magistrala I2C umożliwia komunikowanie się pomiędzy urządzeniami wykonanymi w różnych technologiach, które mogą stosować różne napięcia zasilające. Dla urządzeń o ustalonych poziomach wejściowych pracujących przy napięciu zasilania 5 V ±10% ustalono następujące poziomy..."

Plik PDF do pobrania: Praktyczny Elektronik 1994/12 v1

Cały wykaz czasopism Praktyczny Elektronik

Komentarze obsługiwane przez CComment