• ELPEŻETOWCY NA ZAWODACH W LENINGRADZIE - M. Konieczny (1)

  "12 listopada ubiegłego roku odleciała samolotem z Warszawy ekipa elpeżetowców, udająca się do Leningradu na Międzynarodowe Zawody Radiotelegrafistów, jakie odbyły się w dniach 18 ÷ 26 listopada. W skład ekipy wchodziło sześciu zawodników i trzy osoby kierownictwa..."


Widok ogólny sali zawodów, Konkurencja odbioru z zapisem ręcznym.

 • REALIZACJA PLANU SZKOLENIA ŁĄCZNOŚCIOWCÓW LPŻ - M. Rybak (3)

  "Gospodarka planowa zapewnia nam szybki wzrost uprzemysłowienia kraju i produkcji rolnej, intensywną odbudowę zniszczeń, upowszechnienie nauki, dopływ wykwalifikowanych kadr i wiele innych jeszcze osiągnięć. Pracownicy etatowi i aktyw społeczny Zarządów Wojewódzkich LPŻ na ogół zdają sobie sprawę z ważności pełnej realizacji planu szkolenia i przygotowania nowych kadr łącznościowców dla potrzeb gospodarki narodowej i obronności kraju..."

 • MIKROFON POJEMNOŚCIOWY - A. Musioł (4)

  "Mikrofon pojemnościowy zajmuje w elektroakustyce jedno z pierwszych miejsc, a to przede wszystkim dzięki jego właściwościom elektrycznym i prostej budowie. Posiada on nie tylko wyrównaną charakterystykę przenoszenia częstotliwości w zakresie od 50 ÷ 10000 Hz, ale również nie wprowadza prawie żadnych zniekształceń nieliniowych i praktycznie biorąc nie ma progu czułości. Poziom szumów jest uwarunkowany jedynie szumami pochodzącymi z lamp i poszczególnych części wzmacniacza. Prostota w budowie, niewrażliwość na wstrząsy, to zalety które predestynują mikrofon pojemnościowy do użytku radioamatora, zwłaszcza tam, gdzie chodzi o uzyskanie wysokiej jakości odtwarzania dźwięków, np. w megafonizacji i reportażach. Nawet najprostsze typy mikrofonu dają wyniki zadowalające, oczywiście pod warunkiem starannego wykonania i przestrzegania istotnych założeń konstrukcyjnych. Jedyną wadą wymienionego mikrofonu jest to, że ze względu na konieczność zmniejszenia pojemności wejściowej wymaga przedwzmacniacza, umieszczonego jak najbliżej samej wkładki mikrofonowej. Wskazane jest umieszczenie mikrofonu i przedwzmacniacza w jednej, wspólnej metalowej obudowie..."


Konstrukcja mikrofonu pojemnościowego

Dwustopniowy przedwzmacniacz mikrofonowy na lampach bateryjnych subminiaturowych typu CK506AX (lub DL67)

 • RADIO NA TARGACH LIPSKICH - K. L. (9)

  "Tegoroczne Targi Lipskie pobiły chyba wszystkie dotychczasowe rekordy pod względem ilości wystawców, frekwencji zwiedzających, zawartych transakcji handlowych i zajmowanej powierzchni wystawowej. W charakterze wystawców wzięli udział przedstawiciele wielu krajów. Duży pawilon radiowy dawał przegląd osiągnięć NRD w dziedzinie radiotechniki..."

 • ODBIORNIK ZAAWANSOWANEGO KRÓTKOFALOWCA (cz. II) - W. Nietyksza SP5FM (10)

  "Jako wzmacniacz p.cz. 85 kHz pracuje część heptodowa lampy ECH21. Do niej również doprowadzone jest napięcie RW. Ekran zasilany jest przez opornik 47 kΩ i zablokowany dla w. cz. kondensatorem 50 T pF. W anodzie znajduje się podobny do poprzedniego filtr p. cz. z regulowanym sprzężeniem..."

 • PIĘĆ PASM BEZ PRZEŁĄCZNIKA - mgr inż. Z. Bieńkowski SP7LB (12)

  "Normalnie stosowany obwód anodowy pozwala na przestrajanie stopnia końcowego w stosunkowo niewielkich granicach. Jeśli C jest zwyczajnym kondensatorem obrotowym o pojemnościach Cmax - 450 pF i Cmin - 10 pF, a przyjęta pojemność montażowa wraz z pojemnością wyjściową lampy Cdod - 40 pF..."


 • WYNIKI MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH W ROCZNICĘ ŚMIERCI A. POPOWA (15)

  "Podajemy wyniki Międzynarodowych Zawodów Krótkofalarskich, zorganizowanych przez Centralny Radioklub DOSAAF w dniu 9 maja 1954 r., dla uczczenia 59 rocznicy śmierci genialnego uczonego rosyjskiego, wynalazcy radia - Aleksandra Popowa..."

 • ZAWODY "HELVETIA 22" W 1955 ROKU (16)

  "Zgodnie z tradycją lat ubiegłych zrzeszenie szwajcarskich radioamatorów USKA organizuje w roku bieżącym międzynarodowe zawody "Helvetia 22". Zawody rozpoczną się dnia 19 marca 1955 r. o godz. 15.00 GMT i zakończą się dnia 20 marca 1955 r. o godzinie 17.00 GMT..."

 • STAŁE WSPÓŁZAWODNICTWO NADAWCÓW I NASŁUCHOWCÓW "SWNN" (17)

  "Dla podniesienia kwalifikacji technicznych i operatorskich oraz zwiększenia i wykazania osiągnięć krótkofalowców polskich w skali krajowej i międzynarodowej - Centralny Klub Łączności Ligi Przyjaciół Żołnierza organizuje stałe współzawodnictwo nadawców i nasłuchowców PRL..."

 • Z ŻYCIA SEKCJI ŁĄCZNOŚCI LPŻ W RZESZOWIE - S. Kopeć (18)

  "W związku z powstaniem Sekcji Łączności LPŻ przy Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie, chciałbym podzielić się z Czytelnikami RADIOAMATORA kilkoma swoimi spostrzeżeniami z pracy Sekcji..."

 • NA PASMACH AMATORSKICH (18)

 • O DOBORZE ELEMENTÓW OBWODÓW W.CZ. W ODBIORNIKU SUPERHETERODYNOWYM - mgr inż. Z. Kachlicki SP3KP (19)

  "Odbiorniki superheteodynowe pracują, jak wiadomo, na zasadzie przemiany częstotliwości. W przeciwieństwie do odbiorników o wzmocnieniu bezpośrednim są wyposażone w mieszacz i oscylator lokalny..."

 • GRUPOWE ŹRÓDŁA DŹWIĘKU - inż. J. Bartkiewicz (23)

  "Przy nadźwiękowianiu dużych pomieszczeń lub przestrzeni otwartej napotyka się na szereg zagadnień, które nie występują przy innego rodzaju eksploatacji urządzeń elektroakustycznych. W praktyce rozróżniamy 3 systemy nadźwiękowienia, a mianowicie: decentralny, centralny, mieszany..."

 • OBLICZANIE CEWEK NA RDZENIACH FERROMAGNETYCZNYCH (28)

  "Radioamatorzy mają często różnego rodzaju rdzenie wielkiej częstotliwości, których wykorzystanie jest dość trudne, ze względu na nieznajomość właściwości magnetycznych poszczególnych rdzeni..."

 • BUDUJEMY KOLBĘ DO LUTOWANIA (28)

  "Niezbędną dla potrzeb radioamatorskich elektryczną kolbę do lutowania niekoniecznie musimy nabywać jako gotowy produkt fabryczny. Możemy ją wykonać samodzielnie, opierając się na niżej zamieszczonym opisie..."

 • PORADY (30)

  "Co może być przyczyną całkowitego braku odbioru na zakresie krótkofalowym w odbiorniku typu Pionier U2. W jaki sposób audycję z odbiornika typu Mazur można miksować z odbiorem z adaptera gramofonowego. Czy można mieć i eksploatować urządzenie do odtwarzania muzyki na odległość, wykonane wg opisu zamieszczonego w RADIOAMATORZE..."

 • WYMIANA (30)

 • NOMOGRAM: OBLICZANIE TRANSFORMATORA SIECIOWEGO MAŁEJ MOCY (31)

  "Radioamatorzy w swej praktyce, bardzo często z braku odpowiednich transformatorów na rynku, wykorzystują posiadane rdzenie i samodzielnie wykonują potrzebne transformatory. Dla zaprojektowania transformatora nal;leży wykonać wstępne obliczenia, które określą przekrój rdzenia, ilość zwojów, grubość drutu itp. Dla ułatwienia podajemy poniżej nomogram, który w sposób szybki pozwala na określenie tych wartości z wystarczającą dokładnością..."

PDF : Radioamator 1955/01 v1

 Cały wykaz czasopism Radioamator

Komentarze obsługiwane przez CComment