• O SPOŁECZNY CHARAKTER TWÓRCZOŚCI RADIOAMATORSKIEJ (1)

  "POLSKA LUDOWA stworzyła jak najlepsze warunki dla rozwoju ruchu radioamatorskiego. Otacza też - na równi z innymi gałęziami techniki, czy nauki - troskliwą opieką, nie szczędząc poparcia i środków dla jak najszerszego umasowienia twórczości radioamatorskiej oraz nieustannego podnoszenia jej na coraz wyższy poziom ideologiczny i techniczny..."

 • MIĘDZYNARODOWE ZAWODY RADIOTELEGRAFICZNE W LENINGRADZIE - M. Konieczny (3)

  "ZGODNIE z zapowiedzią zamieszczoną w styczniowym numerze RADIOAMATORA podajemy dalsze szczegóły dotyczące Międzynarodowych Zawodów Radiotelegraficznych, jakie odbyły się w Leningradzie w dniach od 18 do 28 listopada 1954 roku..."

 • ISTOTA FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH - M. R. (5)

  "UCZĄCYM się podstaw radiotechniki największą trudność sprawia przeważnie zrozumienie istoty fal radiowych, a w ogólności istoty fal elektromagnetycznych. Jest to zrozumiałe, jeśli się weźmie pod uwagę, że fale radiowe - nie oddziaływując bezpośrednio na nasze zmysły - są przez nas niewyczuwalne, niedostrzegalne. Ponadto dział radiotechniki poświęcony istocie fal radiowych jest na ogół w podręcznikach niezbyt wyczerpująco potraktowany..."

 • DŁAWIKI WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI - mgr inż. K. Lewiński (7)

  "Jeśli z urządzeń radioodbiorczych dławiki wielkiej częstotliwości prawie całkowicie poznikały, to w urządzeniach radionadawczych zawsze jeszcze znajdują szerokie zastosowanie. Głównym miejscem pracy dławików w.cz. jest obwód anodowy wzmacniacza mocy w.cz., a także ich obwód siatkowy..."

 • AMATORSKIE GŁOWICE MAGNETOFONOWE - inż. A. OWCZAREK (10)

  "GŁOWICE należą do najbardziej czułych i zasadniczych elementów magnetofonu. Przedstawiają one sobą elektromagnes z rdzeniem wykonanym z blaszek ze stopów żelazoniklowych o dużej przenikalności magnetycznej, a małej koercji. Rdzeń składa się z symetrycznych połówek; każda z nich ma cewkę w połową uzwojenia..."

 • PROJEKTOWANIE KIERUNKOWEJ ANTENY UKF (cz. I) - mgr inż. Z. Kachlicki (14)

  "PRACA w zakresie UKF stwarza okazję m.in. również do bliższego zetknięcia się z antenami kierunkowymi. Budowa takich anten dla zakresu krótkofalowego, jakkolwiek bardzo pożądana, nastręcza w warunkach amatorskich niemałe trudności ze względu na duże ich wymiary wynikające ze znacznej długości fal krótkich..."

 • ODBIORNIK SYRENA - A. S. (16)

  "PRODUKOWANY przez przemysł krajowy odbiornik "Syrena" jest 6-obwodową superheterodyną średniej klasy (cztery obwody pośredniej częstotliwości nastrojone fabrycznie na 468 kHz, pojedynczy obwód wejściowy oraz jeden obwód strojony oscylatora)..."


Schemat ideowy odbiornika 'Syrena"

 • MINIATUROWE LAMPY BATERYJNE - St. Wójcik (18)

  "DUŻĄ popularnością wśród naszych radioamatorów cieszą się odbiorniki bateryjne, montowane na lampach miniaturowych (zwanych często "paluszkowymi"). W związku z tym podajemy kilka uwag dotyczących danych elektrycznych, układów cokołów oraz odpowiedników zastępczych dla tych lamp..."

 • RADIOWĘZŁOWY WZMACNIACZ MOCY WR-600 - inż. A. Witort (20)

  "PRODUKOWANY przez krajowy przemysł teletechniczny wzmacniacz mocy typ WR-600 jest przeznaczony dla radiowęzłów średniej i dużej mocy. Prócz tego bywa on stosowany w radiowęzłach lokalnych, obsługujących duże zakłady przemysłowe. Schemat ideowy wzmacniacza widzimy na rysunku. Symetryczne wejście transformatorowe przystosowane jest do podłączenia ze wzmacniaczem sterującym, odbiornikiem sterującym lub torem przewodowym. Pierwszy stopień - to wzmacniacz napięciowy. Drugi stopień służy jako odwracacz fazy i steruje trzeci stopień pracujący w układzie przeciwsobnym na dwóch lampach EBL21. Czwarty stopień służy do uzyskania mocy niezbędnej do sterowania lamp stopnia końcowego. Stopień ten pracuje w układzie wtórnika katodowego, przy czym katody lamp KT66 połączone są bezpośrednio z siatkami lamp stopnia końcowego. Zamiast lamp KT66 mogą być użyte lampy 6L6 lub 6P3. Stopień końcowy z dwiema lampami T-150-1 ma transformator wyjściowy, do którego uzwojeń wtórnych przyłącza się obciążenie..."


Schemat ideowy wzmacniacza WR-600

 • Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ (23)

  "Licznik energii elektrycznej jako watomierz.
   Ulepszona metoda detekcji telegrafii niemodulowanej w superheterodynach.

   Nowy sposób zasilania siatki ekranującej przy modulacji anodowej tetrod strumieniowych.
   Krótkofalowe urządzenia nadawczo - odbiorcze w wagonach kolejki linowej.
   Nadajniki w parowozach."


 • W DOŚWIADCZALNYM OŚRODKU POLSKIEJ TELEWIZJI - Dr. T. Pszczółkowski (26)

  "OD dnia 10 września 1954 r, w każdy piątek o godzinie 17-tej, nadaje swój program Doświadczalny Ośrodek Telewizyjny w Warszawie..."

 • CHARAKTERYSTYKI LAMP - inż. M. Flisak (27)

  "KIERUJĄC się licznymi życzeniami naszych Czytelników, wyrażonymi w przeprowadzonej w ubiegłym roku ankiecie oraz w licznej korespondencji, wprowadzamy nowy dział "Charakterystyki lamp". Podawane tu będą charakterystyki i wyczerpujące dane dotyczące najczęściej spotykanych na naszym rynku lamp elektronowych..."

 • WYNIKI III MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH (29)

  "PODAJEMY wyniki Międzynarodowych Zawodów Krótkofalarskich, zorganizowanych przez Centralny Klub Łączności Ligi Przyjaciół Żołnierza dla uczczenia X-lecia Polski Ludowej i Dnia Wojska Polskiego..."

 • WYMIANA (31)

 • NOMOGRAM: OPORNOŚĆ INDUKCYJNA, POJEMNOŚCIOWA, CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA (32)

  "PODAJEMY tu nomogramy za pomocą których w szybki sposób można określić oporność indukcyjną przy danej indukcyjności L, oporność pojemnościową oraz częstotliwość rezonansową..."

 • CZY WIECIE ŻE... (IV str. okł.)

  "...Czechosłowaccy krótkofalowcy zdobyli światowy rekord odległości przy łączności dwustronnej w paśmie 1215 MHz...
   Najdokładniejsze urządzenia do nadawania sygnałów czasu wyposażone są w zegary kwarcowe kontrolowane przez obserwatorium astronomiczne...
   Radioastronomia zajmuje się m.in. badaniem zmienności natężenia promieniowania radiowego nadchodzącego do nas z różnych stron wszechświata..."


PDF : Radioamator 1955/02 v1

 Cały wykaz czasopism Radioamator

Komentarze obsługiwane przez CComment