• Z KRAJU I ZAGRANICY
  • Wnioski z Konferencji nt. techniki kodowania, odbioru i rejestracji programów radiofonicznych Hi-Fi
  • Nowości w konstrukcji układów scalonych firmy Siemens
  • Nowe przyrządy pomiarowe
 • ELEKTROAKUSTYKA
  • Elektroniczny syntezator muzyczny - cz. I
   "Dynamiczny rozwój elektroniki, a zwłaszcza udoskonalenie systemu zapisu dźwięku na taśmie magnetofonowej, umożliwiły powstanie nowego kierunku w muzyce, nazywanego muzyką eksperymentalną. Wyobraźnia kompozytorów od dawna wybiegała poza zbiór dźwięków jakie mogli oni osiągnąć za pomocą tradycyjnych instrumentów muzycznych, dlatego poszukiwano środków technicznych umożliwiających umożliwiających generowanie nowych dźwięków. Powstają studia muzyki eksperymentalnej, w których muzycy wspólnie z elektronikami zajmują się w warunkach laboratoryjnych kształtowaniem sygnałów elektrycznych o częstotliwościach akustycznych, a wyniki tej działalności zostają utrwalone na taśmie magnetofonowej..."
  • Dyskotekowe zespoły głośnikowe
   "W dyskotekach konieczne jest zapewnienie wysokiego poziomu głośności reprodukowanej muzyki, przy małych zniekształceniach. Stwarza to określone trudności natury technicznej i ekonomicznej..."
 • PODZESPOŁY ELEKTRONICZNE
  • Układ scalony UL1901N - stabilizator prędkości obrotowej silnika
 • URZĄDZENIA ZASILAJĄCE
  • Regulator tyrystorowych z multiwibratorem monostabilnym
 • PRZEGLĄD SCHEMATÓW
  • Odbiornik radiofoniczny MAJOR
 • PRZEGLĄD WYDAWNICTW
 • RADIOKOMUNIKACJA AMATORSKA
  • Odbiornik na pasma amatorskie z układami scalonymi - cz. I
 • KĄCIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH
  • Kineskopy w odbiornikach telewizji kolorowej
 • Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ
  • Programowanie stacji UKF w odbiorniku "Jubilat-Stereo"
  • Manipulator dźwigniowy do klucza elektronicznego
  • Ograniczenie zużycia prądu w kalkulatorach K764 (Brda 10U i 11U)
 • KRÓTKOFALOWIEC POLSKI
 • BADANIA EKSPLOATACYJNE
  • Stereofoniczny magnetofon kasetowy M531S
 • NOWE KSIĄŻKI WKŁ 

PDF : 1978/04 v1

 Cały wykaz czasopism Radioamator i Krótkofalowiec

Komentarze obsługiwane przez CComment