ROK V, KWIECIEŃ 1955, Nr 4

 • REALIZUJEMY PROGRAM UPOWSZECHNIANIA RADIA I TELEWIZJI (1)

  "W imponującym rejestrze osiągnięć narosłych w wyniku realizacji narodowych planów gospodarczych poczesne miejsce zajmuje nasz dotychczasowy dorobek w upowszechnianiu radia na użytek mas pracujących. Z każdym rokiem wzrasta liczba korzystających z usług radiofonii, intensywnie rozwija się sieć urządzeń retransmisyjnych w terenie, powiększa się ilość placówek serwisu radiotechnicznego, wzmaga się produkcja odbiorników i głośników, rosną kadry wyszkolonych radiowców...
  ...Na marginesie warto zaznaczyć, że wraz ze wzrostem samej produkcji sprzętu radioodbiorczego zwiększy się ilość typów wytwarzanych aparatów (zamieszczone zdjęcie przedstawia jeden z nich: superheterodynę typu "Stolica")..."


 • "...Niezależnie od rozbudowy samej radiofonii będzie realizowany - zgodnie z podjętą ostatnio uchwałą Prezydium Rządu - program rozbudowy polskiej telewizji. Próbna seria 500 telewizorów ma być wykonana w przyszłym roku (na zdjęciu - prototyp polskiego telewizora z ekranem o wymiarach 29 x 22 cm)...

 • SUPER U - 1 (3)

  "Wielu Czytelników pragnie znaleźć w RADIOAMATORZE opis budowy prostego odbiornika superheterodynowego. Trzeba stwierdzić od razu, że samodzielne wykonanie takiego - prawidłowo oczywiście działającego - aparatu, nie jest sprawą łatwą, szczególnie, jeśli chodzi o dokładne zestrojenie obwodów bez użycia generatora wielkiej częstotliwości. Złe zestrojone obwody obniżają czułość odbiornika i powodują osłabienie lub całkowity nawet zanik odbioru. Chcąc ułatwić zainteresowanym zmontowanie łatwej do zestrojenia sposobem amatorskim superheterodyny, pracującej na lampach dostępnych na rynku - podajemy jej schemat i opis wraz z wyszczególnieniem części składowych..."

 • UNIWERSALNY WOLTOMIERZ LAMPOWY (7)

  "W praktyce radioamatorskiej często zachodzi potrzeba dokonania pomiaru niektórych wielkości elektrycznych. Trudno dziś wyobrazić sobie fachowca, który by nie dysponował przyrządem mierzącym napięcia i prądy, zarówno stałe jak i zmienne. Jednakże takie podręczne przyrządy nie zawsze wystarczają do określenia napięć występujących na dużych opornościach, gdyż - po pierwsze - powodują znaczne błędy pomiaru, a po drugie - nie mogą mierzyć napięć wielkiej częstotliwości. Jednym z przyrządów, jaki umożliwia pomiar napięć stałych i szybkozmiennych w różnych obwodach jest uniwersalny woltomierz lampowy..."

 • O ANTENACH ODBIORCZYCH (9)

  "O antenach odbiorczych mało się na ogół pisze w czasopismach radiowych, chociaż znajomość przebiegów elektrycznych zachodzących w antenie odbiorczej, jak i zjawisk elektromagnetycznych występujących w przestrzeni otaczającej antenę, jest niemniej ważna dla radioamatora, jak znajomość układów lampowych, czy innych działów radiotechniki. Radioamatorzy przeważnie nie doceniają znaczenia anteny odbiorczej, a jej zupełnie niekiedy fałszywe pojęcie mają o niej radiosłuchacze. Dlatego też warto o antenie odbiorczej pomówić nieco szczegółowiej i poświęcić temu zagadnieniu więcej uwagi..."

 • NA PASMACH AMATORSKICH (13)

  "Dzięki wielu licencjom, wydanym w pierwszych miesiącach b.r. - stale zwiększa się ilość czynnych w eterze stacji polskich..."

 • AMATORSKI NADAJNIK KRÓTKOFALOWY ŚREDNIEJ MOCY (14)

  "Opisany w niniejszym artykule nadajnik został skonstruowany dla radiostacji SP5KAB i przeznaczony głównie do szkolenia oraz doskonalenia operatorów. Jest to więc w zasadzie nadajnik telegraficzny (do sporadycznej pracy fonią wbudowano modulator siatkowy), sterowany oscylatorem przestrajanym (VFO). Ze względu na przeznaczenie - przy projektowaniu i konstruowaniu nadajnika położono nacisk na prostotę układu, łatwość strojenia i odporność na chwilowe przeciążenia..."


Widok panela środkowego. Z prawej strony obwód anodowy RL12P35, w środku VFO w osłonie, za nim obwód anodowy 6AG7


Panel górny. Widoczny transformator żarzenia, zasilacz ujemnego napięcia z lampami 6X5 i VR90, cewki wyjściowe i lampa 803


Widok panela dolnego, zawierającego zasilacz niskiego napięcia i modulator

 • NASI KORESPONDENCI PISZĄ (19)
 • O ANTENACH UKF Z REFLEKTOREM KĄTOWYM I "YAGI" (20)

  "W związku z całkowitym brakiem literatury na temat projektowania i konstrukcji amatorskich anten kierunkowych UKF oraz zbliżającym się "Dniem Rekordu UKF" i zawodami "Polni Den" - publikujemy poniższy artykuł omawiający najbardziej popularne typy anten UKF (poza opisaną już "ścianą synfazową"), aby w ten sposób przyjść z pomocą kolektywom klubowym, nadawcom i nasłuchowcom, przygotowującym się do udziału w tych imprezach..."

 • TRANZYSTORY (22)

  "Ostatnie lata zapoczątkowały szerokie już dziś zastosowanie półprzewodników dla potrzeb telekomunikacji. Dokonane przed kilku laty (1948 rok) odkrycie tranzystora i jego właściwości (zbliżonych do lampy elektronowej) spowodowało prawdziwy przewrót w radio i teletechnice..."


Odbiornik o czułości 100 µV, mocy wyjściowej 0.2 W zasilany z 4 bateryjek 1.5 woltowych i wadze 450 gramów


Kryształ germanu przed dalszą obróbką


Tranzystor punktowy


Układy wzmacniaczy tranzystorowych wraz z odpowiadającymi im układami lampowymi: a - uziemiona baza (siatka), b - uziemiony emiter (katoda), c - uziemiony kolektor (anoda)

 • CHARAKTERYSTYKI LAMP (28)

  "Lampa 6SN7GT (odpowiedniki B65 - Marconi, 6H8 - ZSRR)..."

 • Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ (29)

  "Lutownica pistoletowa. Prawidłowe lutowanie jest w praktyce radioamatorskiej ważnym czynnikiem decydującym o pewnym i dobrym działaniu zbudowanego urządzenia
  Punktak z lupą......"


 • SZÓSTY KONTYNENT (31)

  "Gdzieś na naszej planecie jest mała, lecz szczęśliwa kraina - prawdziwy raj dla krótkofalowców. Kto tylko ubiega się o licencję może uzyskać w przeciągu trzech miesięcy pozytywną lub negatywną odpowiedź. Licencje są tam bezterminowe i nie ma żadnych prolongat..."

 • STAŁE WSPÓŁZAWODNICTWO NADAWCÓW I NASŁUCHOWCÓW (32)
 • RADIOSTACJE UKF DLA CELÓW REPORTAŻOWYCH (32)

  "Sprawozdawcy Polskiego Radia używają niekiedy w swej pracy przenośnych radiostacji UKF, za pomocą których nagrywają reportaże..."

 • CZY WIECIE, ŻE... (33)

PDF : Radioamator 1955/04 v1

 Cały wykaz czasopism Radioamator

Opracoowanie: Grzegorz Makarewicz (gsmok)

Komentarze obsługiwane przez CComment